Startsida

Välkommen till hemsidan Införvalet2018.

Denna sida är under uppbyggnad!

 

Här kan du som har ett funktionshinder eller lässvårigheter läsa med kort och tydlig text om valet. Det kommer finnas om olika partier, bilder, tips och länkar där du enkelt hittar information.
All information hämtar jag från de officiella sidorna och från olika myndigheter som har med valet att göra.
Denna sida har ej text-till-tal,

Eftersom sidan är under uppbyggnad kan bland annat stavfel finnas. Detta rättas med tiden.

Nyheter:
– Dessa sidor är under uppbyggnad:
Startsida
Tips och länkar
Om oss
Kontakta oss

Sidan Olika partier är nu uppe och klar, renskrivning kvar.

-Sidorna Inför Valet och Bilder kommer senare.